Natječaj "Sastanke građana bratimljenih gradova" u okviru programa Europa za građane

Unutar Mjere 1.1.: Sastanci građana bratimljenih gradova financirat će se projekti kojima se nastoji okupljati građane i skupine građana bratimljenih gradova, temeljem formalnih ili neformalnih partnerstava među općinama i gradovima, u cilju jačanja međusobnog poznavanja i razumijevanja međusobno različitih kultura, te je prvi sljedeći rok za podnošenje projektnih prijava je 1. lipnja 2013.

Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga su: općina ili grad, udruženje/odbor za bratimljenje ili neka druga vrsta neprofitne organizacije koja ima legitimitet predstavljati lokalne vlasti, s pravnim statusom i sjedištem u državi sudionici Programa.
 
Prihvatljive aktivnosti uključuju sastanke građana jedinica lokalne samouprave iz najmanje dviju država sudionica Programa, od kojih je najmanje jedna država članica EU-a. Susret se može odvijati u bilo kojoj zemlji sudionici Programa.
 
Iznosi dostupni za projekte unutar ove mjere izračunavaju se temeljem broja sudionika i predviđenog trajanja sastanka, a kreću se u rasponu od 5.000,00-25.000,00 EUR. Najdulje prihvatljivo trajanje sastanaka je 21 dan.
 
Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja odobrenih projekata i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane,  na našim podstranicama posvećenima Programu ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje projektnih prijedloga.

Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše 
Službe tehničke podrške.