Agencija za mobilnost i programe EU - Mladi na djelu u 2013.

„Mladi na djelu” je program koji je Europska unija stvorila za mlade. Program teži poticanju osjećaja aktivnog europskog građanstva, solidarnosti i tolerancije među mladim Europljanima te njihovom uključivanju u oblikovanje budućnosti Unije. Program promiče mobilnost unutar i izvan granica Europske unije, neformalno obrazovanje i interkulturalni dijalog te potiče zapošljivost i uključivanje svih mladih, bez obzira na razinu njihova obrazovanja i njihovo kulturno i društveno podrijetlo.

Ciljevi:
  • promicanje aktivnog građanstva mladih općenito, a posebice njihovog europskog građanstva
  • razvijanje solidarnosti i  promicanje tolerancije među mladima, s ciljem njegovanja društvene kohezije u Europskoj uniji
  • njegovanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja
  • doprinos razvoju kvalitete sustava potpore aktivnostima za mlade te sposobnosti organizacija civilnog društva koje rade na području mladih
  • promicanje europske suradnje u području mladih.
 Rokovi prijave u 2013.:
1. veljače - za projekte koji počinju između 1. svibnja i 31. listopada 2013. godine
1. svibnja - za projekte koji počinju između 1. kolovoza 2013. i 31. siječnja 2014. godine
1. listopada - za projekte koji počinju između 1. siječnja i 30. lipnja 2014. godine
 
Detaljnije informacije o akcijama i mogućnostima prijave možete pronaći na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i EU programe te EuropeAid-u.