Natječaj za institucionalnu potporu u sklopu Programa Europa za građane - Aktivnost 2

Izvršna agencija za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike objavila je natječaj u sklopu programa Europa za građane, Aktivnosti 2, Mjere 1 i 2: Strukturna potpora organizacijama civilnog društva koje se bave istraživanjem javnih politika i organizacijama koje djeluju na europskoj razini unutar sljedećih prioriteta:

1.       EU vrijednosti, prava i mogućnosti za građane
2.       Sudjelovanje građana u demokratskom životu EU
 
Natječaj je otvoren za organizacije koje se bave istraživanjem europskih javnih politika (think-tanks), organizacije civilnog društva koje djeluju na europskoj razini (EU krovne organizacije, odnosno platforme, europske mreže, organizacije koje provode aktivnosti s utjecajem diljem Europe), organizacije koje djeluju u području jačanja aktivnog europskog sjećanja i pan-europske krovne organizacije.
 
Ukupna predviđena sredstva za ovaj natječaj su oko 7,7 milijuna € i to iz proračuna za 2013. godinu, u sklopu čega Izvršna agencija planira financiranje 52 organizacije.
 
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 15. studenoga 2012.
 
Detaljnije informacije o natječaju dostupne su ovdje.