Natječaj u sklopu Progress programa

Program Progress je usmjeren na pet područja: zapošljavanje, socijalna zaštita i uključivanje, radni uvjeti, raznolikost i borba protiv diskriminacije i ravnopravnost spolova. Rok za prijavu projektnih prijedloga je 22. listopad 2012.

 
Unutar navedenog Programa otvoren je natječaj na tri prioritetna područja unutar kojih se prijavljuju projekti :
  • Uzajamno učenje vezano uz vještine i zapošljavanje
  • Sektorska vijeća EU za vještine i zapošljavanje
  • Restrukturiranje
Aktivnosti koje se mogu financirati usmjerene su na uzajamno učenje, razmjenu informacija i dobre prakse, promociju inovativnih pristupa, te organiziranje sastanaka radnih grupa i seminara na nacionalnoj i europskoj razini.
 
Više o natječaju saznajte na: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=987&langId=en&callId=363&furtherCalls=yes