Natječaj u okviru programa "Mladi na djelu" – EACEA/20/07 – Aktivnost 4.1. – Potpora organizacijama koje djeluju na europskoj razini aktivnim u području za mlade

Objavljen je natječaj u okviru programa «Mladi na djelu», Aktivnost 4.1.
Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 31. listopada 2007. godine.
Više o natječaju: Europa lex Official Journal i EACEA Citizenship