Natječaji za projekte suradnje gradova i općina u okviru programa Europa za građane

Idući rok za podnošenje projektnih prijava za potporu projektima suradnje između gradova i općina iz različitih zemalja sudionica u programu Europa za građane je 1. rujna 2012. godine.
 
Mjera 1.1.: Sastanci građana pobratimljenih gradova natječaj je za projekte kojima se nastoji okupljati građane i skupine građana pobratimljenih gradova, temeljem formalnih ili neformalnih partnerstava među općinama i gradovima, u cilju jačanja međusobnog poznavanja i razumijevanja međusobno različitih kultura.
Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga su: općina ili grad, udruženje/odbor za bratimljenje ili neka druga vrsta neprofitne organizacije koje imaju ovlaštenje lokalnih vlasti da ih zastupaju u projektima sastanaka građana pobratimljenih gradova, s pravnim statusom i sjedištem u državi sudionici Programa.
Prihvatljive aktivnosti uključuju sastanke građana jedinica lokalne samouprave iz najmanje dviju država sudionica Programa, od kojih je najmanje jedna država članica EU. Susret se može odvijati u bilo kojoj zemlji sudionici Programa.
Potrebno je planirati održavanje najmanje 1 sastanka u državama sudionicama Programa od kojih svaki smije trajati najviše 21 dan. Ukupno trajanje projekta je 9 mjeseci.
Iznosi dostupni za projekte unutar ove mjere izračunavaju se temeljem broja sudionika i predviđenog trajanja sastanka, a kreću se u rasponu od 5.000,00-25.000,00 EUR.
 
Mjera 1.2.: Mreže pobratimljenih gradova natječaj je koji se oslanja na potencijal umrežavanja pobratimljenih gradova i općina,  u svrhu razvoja jasno tematski određenih, dugoročnih i strukturnih suradnji među njima. Natječaj stoga podupire sastanke građana te tematske konferencije, radionice i druge formate okupljanja građana koji uključuju gradove i općine iz najmanje 4 zemlje sudionice u Programu, od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU.  
Prihvatljivi podnositelji projektnih prijedloga su: općine/gradovi i odbori za bratimljene, druge razine lokalne/regionalne vlasti, federacije/udruženja lokalnih vlasti te neprofitne organizacije koje imaju ovlaštenje lokalnih vlasti da ih zastupaju u projektima mreža pobratimljenih gradova.
Potrebno je planirati održavanje najmanje 3 događanja u državama sudionicama Programa od kojih svaki smije trajati najviše 21 dan. Ukupno trajanje projekta je 24 mjeseca.
Iznosi dostupni za projekte unutar ove mjere izračunavaju se temeljem broja sudionika i predviđenog trajanja događanje, troškova komunikacijskih alata te troškova koordinacije među partnerima, a kreću se u rasponu od 10.00,00 do 150.000,00 EUR.
 
Važno je istaknuti kako je,  20. srpnja 2012. godine,  potpisan Memorandum o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Europske komisije o sudjelovanju Bosne i Hercegovine u program Europa za građane. Organizacije iz ove zemlje od sada imaju pravo sudjelovati u aktivnostima Programa što otvara brojne mogućnosti suradnje između organizacija zemalja u regiji, posebice između Hrvatske i BiH koje sada mogu planirati partnerstva na projektima.
 

Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja odobrenih projekata i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane i Pripadajućem dokumentu dopuna i izmjena (Corrigendum),  na našim podstranicama posvećenima Programu ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške