Natječaj Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava za projekte organizacija civilnoga društva

Delegacija Europske unije u Hrvatskoj objavila je poziv organizacijama civilnoga društva za dostavu prijedloga na natječaj Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava.

Ukupnim iznosom od 0,9 milijuna eura financirat će se projekti organizacija civilnoga društva koje rade s podzastupljenim skupinama u RH, a koji uključuju aktivnosti i jačanje kapaciteta novih i neafirmiranih organizacija civilnoga društva koje predstavljaju interese podzastupljenih skupina, ili na neki drugi način doprinose snaženju skupina poput nacionalnih manjina, osoba s posebnim potrebama, žena radnica, djece te seksualnih i rodnih manjina.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga, u prvome krugu u formatu Sažetka projekta (Concept Note) je 1. listopada 2012., a natječajnu dokumentaciju i obrasce za prijavu možete preuzeti na stranicama EuropAid-a ili Delegacije EU.