Agencija za mobilnost i programe EU – Mladi na djelu u 2012.

Agencija za mobilnost i programe EU objavila je natječaj u sklopu Programa Mladi na djelu za 2012.

Program je namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u razdoblju od 2007. do 2013. i dostupan je svima, budući da je jedan od prioriteta uključivanje mladih koji iz društvenih, ekonomskim, zdravstvenih, kulturnih ili drugih razloga imaju manje mogućnosti od svojih vršnjaka. Ciljevi Programa su:
- promicanje aktivnog građanstva mladih a posebno njihovog europskog građanstva
- razvijanje solidarnosti i promicanje tolerancije među mladima, a posebno njegovanje društvene kohezije u Europskoj uniji
- poticanje uzajamnog razumijevanja među mladima iz različitih zemalja
- razvijanje kvalitetnih sustava potpore aktivnostima mladih i mogućnostima organizacijama civilnog društva na polju mladih
- promicanje europske suradnje u polju mladih

Prijave se šalju Agenciji i to u okviru sljedećih rokova:

1. veljače - za projekte koji počinju između 1. svibnja i 31. listopada 2012.
1. svibnja – za projekte koji počinju između 1. kolovoza 2012. I 31. siječnja 2013.
1. listopada – za projekte koji počinju između 1. siječnja i 30. lipnja 2013.

Detaljnije informacije o programu Mladi na djelu dostupne su na mrežnim stranicama Agencije.