Natječaj u sklopu Europske inicijative za demokraciju i ljudska prava - EIDHR - Corrigendum

Delegacija Europske unije u RH objavljuje poziv za dostavu projektnih prijedloga u sklopu Europske inicijative za demokraciju i ljudska prava unutar dva područja:

1. Projekti jačanja kapaciteta novih ili manje iskusnih organizacija civilnog društva koje predstavljaju grupe građana koje su nedovoljno zastupljene u društvu ili na neki drugi način doprinose jačanju takvih skupina kao što su manjinske skupine, osobe s invaliditetom, žene na tržištu rada, djecu i LGBT skupine
2. Projekti kojima se doprinosi pomirenju kroz jačanje vidljivosti i objektivnosti suđenja za ratne zločine te jačanje svijesti javnosti o tim pitanjima.

Rok za dostavljanje projektnih prijedloga je 19. ožujka 2012.

Objavljen je Corrigendum, a ovdje možete preuzeti i obrazac logičke matrice (Log frame).

Više informacija o natječaju uključujući Upute za prijavitelje dostupne su na sljedećim internetskim stranicama:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?do=publi.welcome,  
www.delhrv.ec.europa.eu