Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva u okviru programa Europa za građane

Idući rok za podnošenje projektnih prijava za potporu projektima organizacija civilnoga društva u okviru programa Europa za građane je 15. veljače 2012.

Cilj ovog natječaja jestpružiti potporu konkretnim projektima organizacijama civilnog društva iz različitih zemalja sudionica u Programu. Mogu se uključiti različite organizacije osnovane na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj i europskoj razini. Projekti trebaju biti usmjereni na podizanje svijesti o pitanjima od europskog interesa te o konkretnim rješenjima do kojih je moguće doći kroz suradnju ili koordinaciju na europskoj razini.

Prihvatljiv podnositelj projektnog prijedloga je organizacija civilnog društva, uključujući udruge i njihove krovne organizacije, sindikate, zaklade, obrazovne i istraživačke institucije, vjerske zajednice i slično, iz neke od zemalja sudionica Programa. Projekt treba uključivati najmanje jednu partnersku organizaciju koja iz druge zemlje članice Programa, a najmanje jedna organizacija u svakom projektu mora biti iz zemlje članice EU.

Maksimalno trajanje projekata je 18 mjeseci. Bespovratna sredstva dostupna kroz ovaj natječaj kreću se u rasponu od 10.000,00 i 150.000,00 EUR.

Više informacija o detaljnoj proceduri podnošenja projektnih prijedloga, načinu financiranja odobrenih projekata i ostalim pojedinostima vezanima uz ovaj natječaj možete pronaći u Programskom vodiču programa Europa za građane i Pripadajućem dokumentu dopuna i izmjena (Corrigendum), na našim podstranicama posvećenima Programu ili na internetskoj stranici Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike, s koje se preuzimaju svi prijavni i ostali obrasci potrebni za podnošenje projektnih prijedloga. Odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.