Program Kultura 2007-2013 – 1.3.6. Potpora europskim kulturnim suradnjama

U sklopu Programa Kultura 2007-2013 u tijeku je prijava na natječaj unutar 1.3.6. Potpora europskim kulturnim suradnjama a rok je 16. studenoga 2011.

Detaljnije informacije o natječaju možete pronaći ovdje.