Natječaj ASO u okviru IPA IV. komponenta „Razvoj ljudskih potencijala“ – „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav“

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, Odjel za financiranje i ugovaranje EU programa (AVETAE DEFCO), objavila je natječaj za podnošenje projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava u sklopu IPA IV. komponenta Razvoj ljudskih potencijala, prioritet 2, mjera 2.2., operacija 2.2.2. „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav“.

U sklopu natječaja planirano je i organiziranje radionica, a o terminima možete saznati naknadno na stranicama Agencije.
 
Rok za dostavljanje ponuda je 14. studenoga 2011.

Više o natječaju te natječajnu dokumentaciju možete pronaći ovdje.