Natječaj u sklopu Programa EU PROGRESS u području socijalne, zdravstvene i dugotrajne skrbi i naknada

Europska komisija objavila je natječaj unutar Programa Europske unije PROGRESS za prijavu projekata na temu inovativnih politika koje doprinose poticanju zdravog, aktivnog i dostojanstvenog starenja i povećanja djelotvornosti i učinkovitosti socijalne, zdravstvene i dugotrajne skrbi i naknada.

U sklopu ovog natječaja ukupna raspoloživa sredstva su 2.000.000€, dok će se projektima dodjeljivati potpore u iznosu od 100.000 do 500.000€.

Rok za prijavu projekata je 26. rujna 2011.

Detaljne informacije o natječaju kao i natječajna dokumentacija dostupni su ovdje.