4 natječaja za sektor civilnoga društva u sklopu projekta IPA 2010

U sklopu projekta IPA 2010 za sektor civilnoga društva raspisana su 4 natječaja, i to za sljedeće sheme bespovratnih sredstava:

 

Napominjeno kako se prvi put u sklopu I. komponente IPA-e za natječaje za sektor civilnoga društva provodi predselekcijski postupak temeljem sažetaka projekta (eng. Concept Note), nakon čega će najuspješniji prijavitelji biti pozvani podnijeti puni prijavni obrazac (eng. Full application form). 

Za više informacija i pitanja oko samog postupka prijave molimo detaljno proučite dokument uputa za prijavitelje (eng. Guidelines for applicants), ili se obratite na kontakte Središnje agencije za financiranje i ugovaranje koji su navedeni u istome dokumentu.

Nastavno na objavljene natječaje, održane su  4 informativne radionice u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci. Prezentaciju  možete preuzeti  ovdje.