Natječaj za projekte suradnje i bratimljenja gradova unutar programa Europa za građane

Do 1. rujna 2011. otvoreni su natječaji za dostavu projektnih prijedloga suradnje gradova unutar programa Europa za građane
 
Prijedlozi mogu uključivati jednogodišnje ili dvogodišnje projekte umrežavanja bratimljenih gradova. Riječ je o projektima koji se temelje na povezivanju niza međusobno bratimljenih gradova, stvarajući preduvjet za potencijalno umrežavanje općina/gradova. Ovaj vid multilateralne suradnje omogućava razvoj i jačanje same strateške dimenzije povezivanja gradova bratimljenjem. Program stoga podupire sastanke građana te tematske konferencije i radionice, koje uključuju gradove iz najmanje 4 zemlje sudionice u Programu (za sada su to, uz zemlje članice Europske unije i Hrvatsku, još Makedonija i Albanija), od kojih je najmanje jedna zemlja članica EU. Takva bi događanja trebala biti pokretač umrežavanja i trebala bi ohrabrivati razvoj dugotrajnih suradnji pobratimljenih gradova.  Putem ovog natječaja moguće je ostvariti potporu do iznosa od 150 000 EUR.
 
1. rujna 2010. također ističe rok za podnošenje projektnih prijedloga za projekte sastanaka bratimljenih gradova, kojima se nastoji okupiti građane i skupine građana bratimljenih gradova, koristeći partnerstva (postojeća ili tek planirana) među općinama i gradovima za razvoj snažnog, neformalnog i osobnog odnosa među građanima. Iznos potpore koja se može zatražiti putem ovog natječaja kreće se do 25 000 EUR.
 
Prijavne obrasce i detaljne upute za podnošenje projektnih prijedloga unutar ovih natječaja preuzmite ovdje(napomena: za otvaranja prijavnog obrasca potrebna je najnovija verzija Adobe Acrobat Reader-a), a za eventualna dodatna pitanja kontaktirajte našu Službu tehničke podrške.