Program Kultura 2007-2013 – Kalendar rokova za prijavu na programske natječaje

Europska komisija je u sklopu Programa Kultura 2007-2013 objavila Programski vodič koji ima pravni status poziva za prijavu projektnih prijedloga na programske natječaje i sadrži Kalendar rokova za prijavu projektnih prijedloga na natječaje. Programski vodič primjenjivat će se za razdoblje trajanja Programa do 2013. godine.

Više informacija o programu Kultura 2007-2013 i Odjelu za kulturnu kontaktnu točku ovdje, te na stranicama Izvršne agencije za obrazovanje, audio-vizualne i kulturne politike.