Objavljen poziv za prijedloge projekata u sklopu EU Programa za Poduzetništvo i inovacije - „Jačanje kapaciteta investicijskih dionika za analiziranje i korištenje okolišnih, socijalnih te informacija o upravljanju“

U sklopu programa Europske Unije za Poduzetništvo i inovacije (Entrepreneurship and Innovation Programme – Competitiveness and Innovation Framework Programme – CIP EIP) Europska komisija raspisala je natječaj pod nazivom „Jačanje kapaciteta investicijskih dionika za analiziranje i korištenje okolišnih, socijalnih te informacija o upravljanju“.

Ovaj natječaj usmjeren je na izgradnju kapaciteta glavnih investicijskih dionika te boljoj integraciji okolišnih, socijalnih te informacija o upravljanju u njihovu evaluaciju poduzeća. Natječaj je također namijenjen usuglašavanju investicijskih praksi pojedine zajednice s očekivanjima europskih politika te su neke od prihvatljivih aktivnosti sljedeće uz napomenu da je to indikativna lista, a mogu se predložiti i neke druge u skladu s kriterijima natječaja:
  • stvaranje edukacijskih modula zasnovanih na vrednovanju učinka okolišnih, socijalnih te informacija o upravljanju i njihova integracija u profesionalne kvalifikacije financijskih analista i/ili u druge relevantne kurikulume (to može uključivati npr. razvoj analiza slučaja u edukacijske svrhe)
  • stvaranje mreže ili akademije (virtualne ili stvarne) u svrhu potpore boljoj integraciji okolišnih, socijalnih te informacija o upravljanju u tržišne evaluacije poduzeća
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su pravne osobe, uključujući nevladine organizacije, koje odgovaraju ostalim uvjetima natječaja.
 
Rok za prijavu je produžen do 3. lipnja 2011. (prvi rok bio je do 20. svibnja).
 
Institucija nadležna za Program za poduzetništvo i inovacije (CIP EIP) u Republici Hrvatskoj je Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (Kontakt osoba: Snježana Ivić Pavlovski
snjezana.ivic-pavlovski@mingorp.hr).

Više o natječaju ovdje.