Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane

 

U sklopu Aktivnosti 1, Mjere 2.1. „Projekti građana“ programa Europa za građane, općine/gradovi i organizacije civilnog društva imaju priliku podnijeti projektni prijedlog za organiziranje građanskih panel rasprave, i to do 1.lipnja 2011.godine.
 
Svrha natječaja „Projekti građana“ jest istražiti inovativne metodologije i pristupe poticanja građana na aktivno sudjelovanje na europskoj razini, te poticati dijalog između građana i europskih institucija. potpora se može ostvariti za projekte koji uključuju :
 
  •  prikupljanje mišljenja građana o budućim europskim izazovima,
  •  istraživanje primjene novih metodologija kojima se promiče aktivna interakcija i rasprava među građanima na teme vezane uz europske politike koje imaju utjecaja na njihov svakodnevni život,
  •  stvaranje mehanizama kojima se građanima omogućuje razvoj građanskih kompetencija kako bi izgradili stav o procesu europskih integracija u obliku preporuka za donosioce odluka                 na europskoj razini, ili pak
  • jačanje dijaloga između građana Europe i institucija Europske unije, kako bi se osnažila uloga građana spram europskih politika i odluka koje se odnose u EU institucijama.
Građanske panel rasprave moraju uključivati najmanje 200 sudionika i organizacije/institucije iz najmanje 5 zemalja sudionica Programa (to su za sada zemlje članice Europske unije, Hrvatska, Makedonija i Albanija). Financijska potpora koja se može ostvariti u sklopu ovog natječaja iznosi između 100.000,00 i 250.000,00 EUR.
 
 
Više informacija o natječaju možete pronaći ovdje, a prijavnu dokumentaciju preuzmite na internetskim stranicama Izvršne agencije za obrazovne, audio-vizualne i kulturne politike.
Za sve odgovore na pitanja vezana uz program Europa za građane možete zatražiti i putem naše Službe tehničke podrške.