Natječaj EK u području osnaživanja žena za područje Zapadnog Balkana i Turske

Europska komisija raspisala je natječaj za partnerske akcije  s ciljem osnaživanja žena u sklopu programa potpore civilnom društvu zemalja zapadnog Balkane i Turskoj (Civil Society Facility).

Opći cilj projekta je osnaživanje civilnog društva u području sudioničke demokracije te potpora jačanju poticajnog okruženja i kulture za razvoj civilnog društva.

Natječaj je usmjeren na partnerske akcije, odnosno projekte koji trebaju uključivati organizacije iz najmanje tri zemlje korisnice pretpristupne pomoći (IPA zemlje) i barem jednu organizaciju iz zemalja članica.

Rok za dostavu prijedloga projekata je 31. svibnja 2011.

Više informacija o natječaju na stranicama TACSO Hrvatska i EuropeAid-a.