Program za cjeloživotno učenje u 2011. (Grundtvig - 31.12.)

Temeljem Odluke o osnivanju Programa za cjeloživotno učenje koju su Europski parlament i Vijeće usvojili 15. studenoga 2006. godine (Odluka br. 1720/2006/EC) Agencija za mobilnost i programe EU objavila je Poziv za 2011. godinu.

Program je namijenjen svim oblicima i razinama obrazovanja i strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, te je otvoren za sudjelovanje svih dionika navedenih u Članku 4. Odluke (učenicima, studentima, nastavnicima, trenerima, institucijama i organizacijama koje pružaju usluge organiziranja aktivnosti u sklopu cjeloživotnog učenja, kao i udrugama u području cjeloživotnog učenja te istraživačkim centrima).
 
Prijavitelji moraju biti osnovani u jednoj od sljedećih država(osim za program Jean Monnet koji je otvoren visokoškolskim ustanovama u cijelom svijetu):
 
- 27 država članica Europske unije
 
- države članice Europske ekonomske zone (EEA) i Europske slobodne trgovinske zone (EFTA): Island, Lihtenštajn, Norveška, Švicarska (za akademsku godinu 2011./2012. Uz uvjet da su pravovremeno završeni formalni koraci za sudjelovanje)
 
- države kandidatkinje: Hrvatska (uz uvjet da su pravovremeno završeni svi formalni koraci za sudjelovanje), Turska
 
Ukupna sredstva u sklopu ovog natječaja procjenjuju se na 1.065 milijuna eura, dok visina dodijeljene potpore i trajanje projekta ovise o raznim faktorima kao što su vrsta projekta te broj uključenih zemalja.
 
Glavni rokovi za podnošenje prijava u okviru ovog Programa su:
 
Comenius, Grundtvig: Stručno usavršavanje
 
- 1. rok                                                                                                     14. siječnja 2011.
 
- daljnji rokovi                                                                                          29. travnja 2011.
                                                                                                                   16. rujna 2011.  
 
Comenius: Asistenti                                                                              31. siječnja 2011.  
 
Leonardo da Vinci: Mobilnost (uključujući Leonardo                             4. veljače 2011.
Da Vinci Certifikat mobilnosti)                                      
 
Erasmus: Intenzivni jezični tečajevi (EILC)                                       4. veljače 2011.     
 
Program Jean Monnet                                                                           15. veljače 2011.    
 
Comenius, Leronardo da Vinci, Grundtvig:
Partnerstva;                                                                                            21. veljače 2011.
Comenius: Comenius Regio Partnerstva;
Grundtvig: Radionice                                                       
 
Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig:
Multilateralni projekti, Mreže i Prateće Mjere                                28. veljače 2011. 
 
Leonardo da Vinci: Multilateralni projekti                                        28. veljače 2011.
za Transfer inovacija
                                                                                               
 
Erasmus: Intenzivni programi (IP),
Mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka
 i stručne prakse                                                                                     11. ožujka 2011.
(uključujući Erasmus potvrdu konzorciju za stručne prakse)             
Mobilnost osoblja
(održavanje nastave te stručno usavršavanje)
 
Grundtvig: Asistenti, Volonterski projekti za starije                     31. ožujka 2011.
 
Transverzalni program                                                        
 
Transverzalni program: Ključna aktivnost 1 – Studijski posjeti 
  1. rok:                                                                                                  31. ožujka 2011.
  2. rok:                                                                                                  14. listopada 2011.  
Transverzalni program: sve ostale aktivnosti                                               31. ožujka 2011.

Detaljnije informacije o natječaju dostupne su ovdje.