Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva unutar programa Europa za građane

U sklopu programa Europa za građane natječaj za projektne prijedloge organizacija civilnog društva otvoren je do 15. veljače 2011. Natječaj, koji je raspisan u sklopu Aktivnosti 2 Aktivno civilno društvo u Europi Mjera 3 Potpora projektima organizacija civilnoga društva, ima za cilj pružiti potporu projektima organizacija civilnoga društva iz različitih država sudionica Programa. Podnositelj projektnog prijedloga mora biti organizacija civilnog društva s pravnim statusom utemeljena u državi sudionici Programa, a svaki projekt mora organizaciji koja podnosi projektni prijedlog pridružiti najmanje jednu partnersku organizaciju iz neke druge države sudionice Programa (za sada su to, uz zemlje članice Europske unije i Hrvatsku, još Makedonija i Albanija) odnosno barem jednu organizaciju iz neke od zemalja Unije.

U sklopu ovog natječaja moguće je prijaviti dvije vrste projekata:

- Projekti događanja: konferencije, seminari, radionice, rasprave, sastanci, treninzi, društveno kulturne aktivnosti i slično. Iznos potpore za ovu vrstu projekata računa se putem sustava paušalnih iznosa i fiksnih stopa, to jest izračunava se prema broju sudionika i trajanju događanja koje se organizira, a tom iznosu može se pridodati paušalni iznos od 1500 EUR za proizvodnju takozvanih komunikacijskih alata (DVD/CD, publikacija ili internetska stranica); ili
- Projekti proizvodnje i realizacije: izrada publikacija, internetskih stranica, TV/radio emisija, audiovizualnih/obrazovnih materijala, provođenje istraživanje javnog mijenja, studija, analiza, primjena novih tehnologija i slično. Za podnošenje projektnog prijedloga ove vrste valja priložiti detaljni plan proračuna.
 
Prijavne obrasce i detaljne upute za podnošenje projektnih prijedloga unutar ove mjere preuzmite ovdje (napomena: za otvaranja prijavnog obrasca potrebna je najnovija verzija Adobe Acrobat Reader-a), a za bilo kakva dodatna pitanja kontaktirajte našu Službu tehničke podrške.