IPA 2009 Jačanje kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi

 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Republike Hrvatske raspisala je natječaj za dodjelu sredstava bespovratne pomoći u sklopu nacionalnog programa IPA 2009 (National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2009 – under Civil Society Facility) pod nazivom „Jačanje kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi“. Projekt je usmjeren na osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva i njihovih partnerskih organizacija za preuzimanje aktivne uloge u javnom zagovaranju, nadgledanju i korektivnoj ulozi u odnosu na javni sektor u područjima demokratizacije i ljudskih prava (kao što su prava po osnovi dobi, zdravstvenog statusa, etničkog podrijetla, spola, spolne orijentacije, socijalnog ili ekonomskog statusa, roda, i slično) te povratka izbjeglica i integracije srpske nacionalne manjine (posebno na regionalnoj razini).
Ukupni iznos sredstava kojima će se financirati projekti u sklopu ovog drugog natječaja je 1.800.000,00 € od čega je sufinanciranje iz IPA fonda 1.6000.000,00 €, dok će ostatak od 200.000,00 € biti osiguran iz Državnog proračuna preko proračunske stavke Ureda za udruge Vlade RH.
 
Prihvatljivi prijavitelji na natječaj IPA 2009 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi su neprofitne organizacije ili formalne mreže istih, sa statusom udruga građana, udruga poslodavaca, sindikata, zaklada i javnih ustanova. Prijavitelji su obvezni nastupati u partnerstvu s najmanje jednom partnerskom organizacijom, a financirat će se projekti koji će se provoditi u hrvatskim županijama u kojima je polovica ili više od polovice teritorija identificirana kao područje od posebne državne skrbi: Ličko-senjska, Vukovarsko-srijemska, Zadarska, Šibensko-kninska, Sisačko-moslavačka, Požeško-slavonska, Karlovačka, Virovitičko-podravska, Brodsko-posavska, i Osječko-baranjska. Prihvatljive aktivnosti uključuju čitav niz intervencija izravne pomoći i podrške, umrežavanja, jačanja kapaciteta i razvoja poduzetničkih vještina, podizanja javne svijesti, zagovaranja te razvijanja obrazovnih programa. Bespovratna sredstva koja se mogu zatražiti za projekte trajanja od 12 do 24 mjeseca kreću se između 50.000,00 i 250.000,00 EUR.
 
Natječajna dokumentacija dostupna je na internetskoj stranici EuropeAid-a i na stranicama SAFU, a možete ju preuzeti i ovdje. Rok za prijavu projektnih prijedloga u sklopu ove sheme ističe 5. listopada 2010. u 16:00 sati po lokalnom vremenu.
 
Korisnička institucija je Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, koji u suradnji sa TACSO projektom organizira održavanje cjelodnevnih regionalnih informativnih radionica vezanih uz ovaJ poziva za dostavu projektnih prijedloga. Informativne radionice predviđene su u trajanju od 9 do 17 sati i to prema sljedećem rasporedu lokacija:
  •  Gospić, 13. srpnja 2010., KIC - Kulturno informativni centar, Budačka 12
  • Zagreb, 14. srpnja 2010., EU Info Centar, Trg žrtava fašizma 6
  • Split, 19. srpnja 2010., Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, Ante Trumbića 4
  • Osijek, 21. srpnja 2010., Hotel Osijek, Šamačka 4
Rok za prijavu na radionice u Gospiću i Zagrebu je 7. srpnja, a na radionice u Splitu i Osijeku 15. srpnja.
Prijavni obrazac za sudjelovanje na radionicama preuzmite ovdje. Molimo da prijavu pošaljete na broj telefaksa: 01/4599-811 ili putem ove elektronske pošte.