Objavljen natječaj „Potpora partnerskim aktivnostima između manjinskih organizacija i organizacija usmjerenih na ranjive društvene skupine“ – IPA 2009 Regionalni programi (Civil Society Facility)

Europska komisija objavila je natječaj u sklopu Regionalnog programa IPA 2009 (Civil Society Facility) pod nazivom „Potpora partnerskim aktivnostima između manjinskih organizacija i organizacija usmjerenih na ranjive društvene skupine“ za područje Zapadnog balkana i Turske.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 1. srpnja 2010., a detaljnije informacije kao i Upute za prijavitelje dostupne su ovdje i na: http://ec.europa.eu/europeaid