Fondovi Europske unije
ZATVORENI NATJEČAJI (closed tenders)

01.10.2015 - Europska zaklada za mlade – Bespovratna sredstva za međunarodne aktivnosti mladih

01.10.2015 - Natječaji EU u okviru Programa Erasmus+ za 2015.

01.09.2015 - Europa za građane - raspored natječaja za rok 1. rujna 2015.

27.08.2015 - Natječaji Horizon 2020 - Sigurna društva

25.08.2015 - Javni poziv za sufinanciranje „tradicionalnih“ LIFE projekata

07.07.2015 - Natječaj EU u sklopu Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014 - 2020, u području suzbijanja diskriminacije i integracije Roma

15.06.2015 - Natječaj EU – Potpora društvenom dijalogu (VP/2015/001)

04.06.2015 - Natječaj Horizon 2020 – Pomoć pri razvoju projekata za inovativne, profitabilne i zajedničke održive investicijske sheme i projekte na području obnovljivih izvora energije (H2020-EE-2015-4-PDA)

03.06.2015 - Natječaji Europske komisije u sklopu Programa za pravosuđe 2014.-2020. i Programa za prava, jednakost i građanstvo 2014.-2020.

01.06.2015 - IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija 2007.-2013. - 3. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Europe Aid/136602/DD/ACT/Multi)

29.05.2015 - Natječaji u sklopu projekta "„Civil Society Dialog Between the EU and Turkey“

28.05.2015 - Natječaj Horizon 2020 – Mladi kao pokretači društvene promjene (H2020-YOUNG-SOCIETY-2015/YOUNG-4-2015)

28.05.2015 - Natječaj Horizon 2020 – Platforma za komunikacije i diseminaciju (H2020-REFLECTIVE-SOCIETY-2015/REFLECTIVE-8-2015)

28.05.2015 - Horizon 2020: Inovativne sheme za otvorene inovacije i znanost 2.0 (INSO-4-2015)

28.05.2015 - Horizon 2020: Zajednice društvenih inovacija (H2020-INSO-2015)

28.05.2015 - Horizon 2020: Kulturna baština i europski identitet – Inovativni ekosustav digitalnih kulturnih dobara (H2020-REFLECTIVE-6-2015)

20.05.2015 - Natječaj EU u sklopu Fonda za azil, migraciju i integraciju - AMIF (Asylum, Migration and Integration Fund 2014-2020)

05.05.2015 - Natječaj EU - Mogućnost prostornog planiranja za zaštitu i upravljanje mrežom Natura 2000 (ENV.B.3/ETU/20150007)

21.04.2015 - Natječaj u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija u sklopu Programa Obzor koordiniran s Brazilom

14.04.2015 - Natječaj za informacijske i komunikacijske tehnologije u sklopu Programa Obzor

20.03.2015 - Erasmus+ , Ključna aktivnost 3: Potpora reformi politike - Inicijative za inovacije u području politike - Eksperimentiranje na području politike u sektoru školskog obrazovanja (EACEA 30/2014)

06.03.2015 - Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu OP „Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013., financiran iz ESF-a ''Poboljšanje pristupa otvorenom tržištu rada osobama u nepovoljnom položaju''

01.03.2015 - Europa za građane - raspored natječaja za rok 1. ožujka 2015.

25.02.2015 - Natječaj EACEA-e za potprogram Kultura u kategoriji Potpora europskim platformama

24.02.2015 - Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih u sklopu OP „Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013., financiran iz ESF-a „Širenje usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“

15.02.2015 - Natječaj CTA za organizacije mladih u području poljoprivrede i IC tehnologija

12.11.2014 - Natječaj EU u sklopu potpore projektima za sprječavanje i suzbijanje rasizma, ksenofobije, homofobije i drugih oblika netolerancije (JUST/2014/RRAC/AG)

05.11.2014 - Natječaj EU u okviru potpore transnacionalnim projektima u području politike suzbijanja uporabe droga EU (JUST/2014/JDRU/AG/DRUG)

31.10.2014 - Natječaj u sklopu Europskog programa za zapošljavanje i socijalne inovacije (EaSI) VP/2014/006

09.10.2014 - Natječaj MZOS za udruge koje pružaju usluge pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju za 2014./2015. sredstvima iz Europskog socijalnog fonda

06.10.2014 - Natječaj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru OP "Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013." financiran iz ESF-a: "Mikro projekti podrške inovativnim aktivnostima malih organizacija civilnog društva za lokalni razvoj"

01.10.2014 - Natječaj za europske projekte suradnje programa EU Kreativna Europa – potprogram Kultura

22.09.2014 - Natječaj u sklopu IPA Operativne potpore – Potpora regionalnim tematskim udrugama

22.09.2014 - Natječaj Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u okviru OP "Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013." financiran iz ESF-a: "Jačanje sposobnosti organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga"

19.09.2014 - Natječaj MZOŠ u okviru OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz ESF - „Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“

19.09.2014 - Natječaj MSPM u okviru OP „Razvoj ljudskih potencijala“ 2007.-2013. financiran sredstvima iz Mini ESF – „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 3“

17.09.2014 - Poziv za prijavu projekata za financiranje iz START – Danube Region Project Fund - fonda namijenjenog organizacijama i institucijama dunavske regije

28.08.2014 - Natječaj u sklopu EaSI programa za operativne potpore za europske nevladine organizacije koje su aktivne u promociji društvene inkluzije i smanjenja siromaštva ili aktivne u promicanju mikrofinanciranja i financiranja društvenih poduzeća (VP/2014/009)

07.07.2014 - Natječaj MZOŠ unutar OP "Razvoj ljudskih potencijala" 2007.-2013. financiran sredstvima iz Mini ESFa u području „Osiguravanja pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama“

27.06.2014 - Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava

27.06.2014 - Jačanje lokalnih partnerstava za otvorenu vlast i borbu protiv korupcije u odgovornom upravljanju prirodnim resursima

27.06.2014 - Poticanje inovativnih oblika filantropije u lokalnim zajednicama za potporu održivosti organizacija civilnog društva

04.06.2014 - Natječaji unutar programa Europa za građane 2014. - 2020.

19.05.2014 - EU natječaj u području socijalnog uključivanja najugroženijih skupina, uključujući i Rome, kroz više raznolikih socijalnih usluga u zajednici

12.03.2014 - Natječaj EU u području osnovnih ljudskih prava i prava građana

18.02.2014 - Natječaj MRRFEU u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj

31.12.2013 - Program Kultura 2007-2013 – Kalendar rokova za prijavu na programske natječaje

20.12.2013 - Program Europa za građane (2014.-2020.) - natječaj za strukturnu potporu organizacijama za istraživanje europskih javnih politika i organizacijama civilnog društva na europskoj razini

13.12.2013 - Objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu IPA prekograničnog programa Hrvatska – Crna Gora 2007.-2013.

15.11.2013 - Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Potpora potražnji i ponudi na tržištu za financiranje socijalnog poduzetništva"

04.11.2013 - Objava trećeg poziva na dostavu projektnih prijedloga u sklopu prekograničnog progama Hrvatska-Bosna i Hercegovina

04.11.2013 - Poziv na natječaj za Program za cjeloživotno učenje za 2013. godinu

30.10.2013 - Poziv za podnošenje prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za aktivnosti u sklopu Programa Unije DAPHNE III (2007. – 2013.) za prevenciju i borbu protiv nasilja nad djecom, mladim osobama i ženama te za zaštitu žrtava i rizičnih skupina

25.10.2013 - Natječaj HZZ u sklopu IV. komponente IPA – Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza II

16.10.2013 - Natječaj HZZ u okviru IPA IV „Razvoj ljudskih potencijala“ - Poboljšanje pristupa tržištu rada osobama s invaliditetom

15.10.2013 - Agencija za mobilnost i programe EU – Program za cjeloživotno učenje u 2013.

15.10.2013 - Financijska potpora za europske nevladine organizacije koje se bave zaštitom okoliša

01.10.2013 - Agencija za mobilnost i programe EU - Mladi na djelu u 2013.

19.09.2013 - Natječaj HZZ u sklopu IV. komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ – Jačanje socijalnog dijaloga

12.09.2013 - EU Natječaj Poticanje socijalne uključenosti

06.09.2013 - Natječaj u okviru programa PROGRESS

01.09.2013 - Natječaji unutar programa Europa za građane u rujnu 2013. – projekti suradnje gradova i općina

26.08.2013 - PROGRESS – Obavijest o produžetku roka i promjeni uvjeta predprijave na natječaj do 26. kolovoza 2013.

12.07.2013 - Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava "Podrška programima OCD-a aktivnih u području volonterstva za jačanje gospodarske i socijalne kohezije"

05.07.2013 - Objavljen natječaj IPA 2011 Potpora organizacijama civilnog društva za razvijanje partnerstava za održivo korištenje zaštićenih područja u Hrvatskoj, uključujući moguća područja unutar NATURA 2000

28.06.2013 - Objavljen natječaj IPA 2011 Osnaživanje uloge organizacija civilnog društva u jačanju transparentnosti i dobrog upravljanja u državnoj upravi Republike Hrvatske

28.06.2013 - Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava "Podrška programima OCD-a u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine"

01.06.2013 - Natječaj "Sastanke građana bratimljenih gradova" u okviru programa Europa za građane

01.06.2013 - Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane

01.06.2013 - Natječaj za „Aktivno europsko sjećanje“ unutar programa Europa za građane

01.06.2013 - Natječaj za „Mjere potpore“ unutar programa Europa za građane

02.04.2013 - Natječaj za podnošenje prijava za dodjelu sredstva iz IPARD programa za: Mjeru 202 – Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja

18.03.2013 - Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava "Jačanje regionalnih i lokalnih struktura za podršku razvoju civilnoga društva"

12.02.2013 - Objavljen natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava (grant shema) "Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici - faza 2"

01.02.2013 - Natječaji programa Europa za građane s rokom 1. veljače 2013. godine

15.11.2012 - Natječaj za institucionalnu potporu u sklopu Programa Europa za građane - Aktivnost 2

09.11.2012 - Agencija za mobilnost i programe EU - Natječaji za Program za cjeloživotno učenje u 2012.

05.11.2012 - Natječaj Delegacije EU - IPA INFO 2012.

02.11.2012 - Natječaj IPA Adriatic – 1. Poziv za strateške projekte

22.10.2012 - Natječaj u sklopu Progress programa

15.10.2012 - Natječaj Europske komisije za projekte održive urbane mobilnosti

01.10.2012 - Agencija za mobilnost i programe EU – Mladi na djelu u 2012.

01.10.2012 - Natječaj Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava za projekte organizacija civilnoga društva

14.09.2012 - Natječaj za udruge u sklopu IPA INFO 2010

01.09.2012 - Natječaji za projekte suradnje gradova i općina u okviru programa Europa za građane

01.06.2012 - Natječaj za projekte susreta građana u okviru programa Europa za građane

01.06.2012 - Natječaj za „Mjere potpore“ unutar programa Europa za građane

01.06.2012 - Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane

01.06.2012 - Natječaj za „Aktivno europsko sjećanje“ unutar programa Europa za građane

08.05.2012 - Natječaj EU u sklopu IPA INFO 2011 – bespovratna sredstva

16.04.2012 - IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Slovenija 2007.-2013. – 3. Poziv za prijavu projektnih prijedloga

13.04.2012 - Novi natječaj Europske komisije – Partnerski programi za organizacije civilnog društva

12.04.2012 - Transnacionalni program Mediteran (MED) 2007-2013

19.03.2012 - Natječaj u sklopu Europske inicijative za demokraciju i ljudska prava - EIDHR - Corrigendum

12.03.2012 - Natječaj HZZ u okviru IPA IV „Razvoj ljudskih potencijala“ - Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja“

12.03.2012 - IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Mađarska 2007.-2013. – 3. Poziv za prijavu projektnih prijedloga

05.03.2012 - IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Crna Gora – 2. Poziv za prijavu projektnih prijedloga

15.02.2012 - Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva u okviru programa Europa za građane

15.02.2012 - Natječaji za projekte suradnje gradova i općina u okviru programa Europa za građane

26.01.2012 - Natječaj EU u sklopu „Investing in people“ u području ravnopravnosti spolova i osnaživanja žena

23.01.2012 - Natječaj HZZ u okviru IPA IV „Razvoj ljudskih potencijala“ - Poboljšanje pristupa tržištu rada ugroženih skupina

31.12.2011 - Program za cjeloživotno učenje u 2011. (Grundtvig - 31.12.)

31.12.2011 - Agencija za strukovno obrazovanje objavila informacije o natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava

31.12.2011 - Trajni godišnji poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u studijskim posjetama u sklopu programa People to People (P2P) za 2011.

05.12.2011 - IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina 2007.-2013. – 2. Poziv za prijavu projektnih prijedloga

29.11.2011 - 4 natječaja za sektor civilnoga društva u sklopu projekta IPA 2010

25.11.2011 - Natječaj u okviru Programa transnacionalne suradnje Jugoistočna Europa (SEE)

21.11.2011 - Natječaj EU otvoren za Hrvatsku u sklopu Programa „Non-state actors and local authorities in development“ (Europe/Aid/131141/C/ACT/Multi)

16.11.2011 - Program Kultura 2007-2013 – 1.3.6. Potpora europskim kulturnim suradnjama

15.11.2011 - IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Srbija 2007.-2013. – 2. Poziv za prijavu projektnih prijedloga

14.11.2011 - Natječaj ASO u okviru IPA IV. komponenta „Razvoj ljudskih potencijala“ – „Integracija skupina u nepovoljnom položaju u redoviti obrazovni sustav“

07.11.2011 - Natječaj ASO u okviru IPA IV. komponenta „Razvoj ljudskih potencijala“ – „Daljnji razvoj i provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira“

07.11.2011 - Natječaj HZZ u sklopu IPA IV Razvoj ljudskih potencijala – Unaprjeđenje održivog zapošljavanja dugotrajno nezaposlenih visokoobrazovanih osoba

02.11.2011 - IPA Prekogranični program Adriatic 2007.-2013. - 2. Poziv za prijavu projektnih prijedloga

01.11.2011 - Program Mladi na djelu u 2011.

17.10.2011 - Natječaj u sklopu Aktivnosti 2 programa Europa za građane

01.10.2011 - Natječaj Europske zaklade za mlade za dodjelu bespovratnih sredstava

26.09.2011 - Natječaj u sklopu Programa EU PROGRESS u području socijalne, zdravstvene i dugotrajne skrbi i naknada

16.09.2011 - Promicanje integracije Roma u i kroz obrazovanje

01.09.2011 - Natječaj za projekte suradnje i bratimljenja gradova unutar programa Europa za građane

30.08.2011 - Poziv na natječaje u okviru Programa Europske unije za zapošljavanje i socijalnu solidarnost – PROGRESS

29.08.2011 - Natječaj HZZ u okviru IPA IV „Razvoj ljudskih potencijala“ - „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici“

03.08.2011 - Natječaj HZZ u okviru IPA IV komponenta Razvoj ljudskih potencijala – „Uspostava podrške u socijalnom uključivanju i zapošljavanju socijalno ugroženih i marginaliziranih skupina“

01.08.2011 - Natječaj u sklopu Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava EIDHR

29.07.2011 - Natječaj u sklopu Programa EU PROGRESS u području razmjene dobrih praksi

12.07.2011 - Natječaj IPA INFO 2010 za civilno društvo

03.06.2011 - Objavljen poziv za prijedloge projekata u sklopu EU Programa za Poduzetništvo i inovacije - „Jačanje kapaciteta investicijskih dionika za analiziranje i korištenje okolišnih, socijalnih te informacija o upravljanju“

01.06.2011 - Natječaj za sastanke građana općina i gradova unutar programa Europa za građane

01.06.2011 - Natječaj za „Projekte građana“ unutar programa Europa za građane

01.06.2011 - Natječaj za „Mjere potpore“ unutar programa Europa za građane

01.06.2011 - Natječaj za „Aktivno europsko sjećanje“ unutar programa Europa za građane

31.05.2011 - Natječaj Europske komisije za osnaživanje žena

31.05.2011 - Natječaj EK u području osnaživanja žena za područje Zapadnog Balkana i Turske

20.05.2011 - Agencija za strukovno obrazovanje objavila natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava

20.05.2011 - Otvoren natječaj EU na temu „Pripremne aktivnosti za očuvanje i obnovu kulturne baštine na područjima sukoba na zapadnom Balkanu za 2010.“

18.03.2011 - Natječaj EK u području prevencije i pripravnosti u okviru Financijskog instrumenta za civilnu zaštitu

17.03.2011 - Objavljen natječaj Regionalna inicijativa za integraciju Roma

15.02.2011 - Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva unutar programa Europa za građane

01.02.2011 - Natječaj za projekte suradnje i bratimljenja gradova unutar programa Europa za građane

28.01.2011 - Europski fond za Balkan – natječaj za „think-tank-ove“

31.12.2010 - Trajni godišnji poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u studijskim posjetama u sklopu programa People to People (P2P) za 2010.

15.10.2010 - U sklopu programa Europa za građane je raspisan natječaj za strukturne potpore namijenjene organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika, „think-tankovima“ te organizacijama civilnoga društva koje djeluju na europskoj razini

05.10.2010 - IPA 2009 Jačanje kapacitete organizacija civilnog društva za praćenje i zagovaranje u područjima demokratizacije, ljudskih prava, integracije manjina te održivog povratka izbjeglica u područjima od posebne državne skrbi

01.10.2010 - Otvoreni natječaji u sklopu Programa Zajednice „Kultura“

30.09.2010 - Natječaj u sklopu Programa Zajednice „PROGRESS“

21.09.2010 - IPA 2009 Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu programa pružanja inovativnih socijalnih usluga u područjima od posebne državne skrbi

15.09.2010 - Otvoren 2. poziv na podnošenje projektnih prijedloga u okviru IPA Prekograničnog programa Mađarska-Hrvatska 2007.-2013.

15.09.2010 - IPA INFO 2009 EU Info Civilno društvo

01.09.2010 - Natječaji za projekte suradnje bratimljenih gradova/općina unutar programa Europa za građane

31.08.2010 - PROGRESS – Socijalno eksperimentiranje

31.08.2010 - PROGRESS - Industrijski odnosi i socijalni dijalog

13.08.2010 - Objavljen natječaj u okviru Europskog Instrumenta za demokraciju i ljudska prava

01.07.2010 - Objavljen natječaj „Potpora partnerskim aktivnostima između manjinskih organizacija i organizacija usmjerenih na ranjive društvene skupine“ – IPA 2009 Regionalni programi (Civil Society Facility)

01.06.2010 - Europska komisija, Uprava za proširenje objavljuje natječaj „Potpora partnerskim akcijama između kulturnih organizacija“ – IPA 2009 Regionalni programi (Civil Society Facility)

06.05.2010 - Europska komisija objavila natječaj iz regionalnog programa IPA – "Program društveno-gospodarskog partnerstva"

19.04.2010 - Raspisan natječaj za organizacije civilnoga društva u okviru PROGRESS programa

08.03.2010 - Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ – Mladi na tržištu rada

02.03.2010 - Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ u području uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada

15.02.2010 - Projekti suradnje bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane

15.02.2010 - Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva unutar programa Europa za građane

18.01.2010 - Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ u području socijalnog uključivanja

31.12.2009 - HZZ - Najava natječaja u okviru IV komponente IPA "Razvoj ljudskih potencijala"

04.12.2009 - Natječaj Agencije za strukovno obrazovanje - ˝Uključivanje učenika s teškoćama u obrazovanje za zapošljavanje˝

30.11.2009 - Natječaj HZZ-a u okviru IV komponente IPA „Razvoj ljudskih potencijala“ – Žene na tržištu rada

16.11.2009 - Natječaj u sklopu I. komponente IPA 2008 za sektor civilnog društva u području održivog razvoja i integriranog pristupa upravljanju otpadom i vodom, transportom, regionalnim razvojem, održivoj upotrebi prirodnih resursa i sigurnosti okoliša

10.11.2009 - Natječaj u sklopu I. komponente IPA 2008 za sektor civilnog društva u području borbe protiv korupcije i dobrog upravljanja

02.11.2009 - Natječaj u sklopu I. komponente IPA 2008 za sektor civilnog društva u području anti-diskriminacije

16.10.2009 - IPA prekogranični program Hrvatska-Bosna i Hercegovina 2007.-2013. – Poziv na dostavu projektnih prijedloga

16.10.2009 - IPA prekogranični program Hrvatska-Srbija 2007.-2013. – Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga

15.10.2009 - Natječaj za strukturne potpore organizacijama koje se bave istraživanjem europskih javnih politika („think-tank-ovima“) te za organizacije civilnoga društva na europskoj razini u sklopu programa Europa za građane

14.10.2009 - Poziv za nevladine, neprofitne organizacije za dostavljanje projektnih prijedloga o informiranju hrvatskih građana o EU

30.09.2009 - Projekti suradnje bratimljenih gradova unutar programa Europa za građane

30.09.2009 - Natječaj za Inovativne akcije organizacija civilnoga društva u sklopu programa Europa za građane

07.09.2009 - Otvoren poziv za dostavljanje projektnih prijedloga iz programa Europska inicijativa za demokraciju i ljudska prava

07.07.2009 - Objavljen natječaj u sklopu IPA-IV. komponente

24.06.2009 - Natječaj u sklopu Programa prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska

01.06.2009 - Natječaji unutar programa Europa za građane

25.05.2009 - Natječaj u okviru PROGRESS programa – borba protiv diskriminacije i promocija jednakosti

20.05.2009 - Natječaj EAHC-a za projekte u zdravstvu

05.05.2009 - IPA – Potpora uključivanju osoba s invaliditetom na tržište rada u Republici Hrvatskoj

27.04.2009 - IPA – Mladi na tržištu rada u Republici Hrvatskoj

01.04.2009 - Natječaj za Program „Mladi na djelu“ za Republiku Hrvatsku u 2009.

15.03.2009 - Natječaj za projekte organizacija civilnoga društva unutar programa Europa za građane

15.12.2008 - Natječaj u okviru programa Mladi na djelu

01.12.2008 - Objavljen natječaj za jedinice lokalne samouprave u sklopu programa Europa za građane

17.11.2008 - U sklopu programa Europa za građane objavljen natječaj za strukturnu potporu organizacijama civilnog društva i organizacijama koje se bave istraživanjem javnih politika (think-tanks) na europskoj razini

20.10.2008 - Objavljen prvi natječaj u sklopu programa IPA prekogranična suradnja: IPA CBC REPUBLIKA SLOVENIJA – REPUBLIKA HRVATSKA

18.08.2008 - Program Europske zajednice PROGRESS

01.07.2008 - Predstojeći rokovi unutar programa Europa za građane

22.04.2008 - Raspisan je natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje zaštite okoliša i održivog razvoja

17.04.2008 - IPA program informacijske i komunikacijske tehnologije – otvoren poziv za ponude

15.04.2008 - Raspisan je natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu na području sudjelovanja mladih

31.03.2008 - Natječaj Phare 2006 Omogućavanje aktivnog doprinosa sektora civilnog društva u pretpristupnom procesu za područje demokratizacije i ljudskih prava

03.03.2008 - Natječaj Europske komisije u okviru CARDS Regional Action Programme 2006: «Razvoj partnerstva između organizacija civilnog društva i javne vlasti u svrhu poboljšanja manjinskih prava na Zapadnom Balkanu»

15.02.2008 - Natječaj u okviru programa «Europa za građane» - aktivnost 2. Aktivno civilno društvo za Europu

01.02.2008 - Natječaj u okviru programa "Europa za građane" - aktivnost 1. Aktivni građani za Europu

23.11.2007 - Natječaj EACEA 30/07 - Strukturna potpora organizacijama za istraživanja europskih javnih politika i organizacijama civilnoga društva koje djeluju na europskoj razini

31.10.2007 - Natječaj u okviru programa "Mladi na djelu" – EACEA/20/07 – Aktivnost 4.1. – Potpora organizacijama koje djeluju na europskoj razini aktivnim u području za mlade

06.09.2007 - Natječaj u okviru prekogranične suradnje interreg IIIA - Adriatico

13.02.2007 - Potpora organizacijama civilnog društva aktivnim u području zaštite okoliša i održivog razvoja

09.02.2007 - Border region co-operation grant scheme under CARDS 2004

31.01.2007 - Natječaj za Pružanje socijalnih usluga neprofitnog sektora u Hrvatskoj uz financijsku pomoć iz programa Europskih zajednica CARDS 2004.