RBA raspisala natječaj "Žuta minuta"

Raiffeisenbank Austria d.d. raspisala je jesenski dio natječaja za dodjelu donacija pod nazivom „Žuta minuta“. Sudionici Natječaja mogu biti udruge, klubovi, trgovačka društva i slične institucije s pravnom osobnošću i sjedištem u Hrvatskoj, a kojima je potrebna financijska pomoć. Također, sudionici moraju biti registrirani (prema datumu na Rješenju o registraciji) najkasnije do 30. rujna 2007. godine.
 
Natječaj se raspisuje za projekte namijenjene djeci i mladima u sljedećim kategorijama: obrazovanje, sport, kultura, ekologija te djeca i mladi s posebnim potrebama. Ukupan iznos planiran za natječaj iznosi 750.000,00 kuna, a maksimalni zatraženi iznos po projektu ne smije prelaziti iznos od 75.000 kuna bruto. Sudionik može prijaviti samo jedan projekt u samo jednoj kategoriji uz napomenu da dobitnici donacija u proljetnom dijelu ovog natječaja nemaju pravo sudjelovanja u jesenskom dijelu. Natječaj je otvoren do 15. listopada 2008., a detaljnija pravila natječaja i obrasce za prijavu potražite ovdje.