ACT Printlab d.o.o. – Natječaj za donaciju usluga za udruge u 2012.

ACT Printlab d.o.o. (u vlasništvu udruge Autonomni centar – ACT) objavio je natječaj za usluge za udruge u 2012. godini koji je otvoren za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj a djeluju na području socijalnog zapošljavanja i razvoja društvenog/socijalnog poduzetništva, uz sljedeće uvjete:

- da djeluju manje od dvije godine,
- da imaju maksimalno jednog zaposlenika,
- da su imale godišnji prihod u 2011. godini do 300.000,00 kn.
 
Natječaj se odnosi na donaciju određenih usluga ACT Printlab-a udrugama, a ukupno će donirati usluge u vrijednosti 30.000,00 kuna. Na natječaj udruga može poslati samo jednu prijavu za jednu uslugu te u slučaju dostavljanja više prijava sve će biti odbijene radi nepoštivanja uvjeta natječaja.
 
Rok za prijave je 31. ožujka 2012.

Više o natječaju na stranicama ACT Printlab-a.