Novi program financijske potpore za organizacije civilnoga društva Američkog veleposlanstva: Program informiranja i obrazovanja javnosti o NATO-u

Novim programom financijske potpore za organizacije civilnoga društva Američkog veleposlanstva, Programom informiranja i obrazovanja javnosti o NATO-u (eng. NATO PUBLIC AWARENESS AND EDUCATION PROGRAM) želi se podići razina informiranosti o koristima i obvezama koje donosi članstvo u NATO-u, budući da Hrvatska u travnju 2008. godine očekuje poziv za pristup ovom političkom i vojnom savezu. Ovaj se cilj može postići širokim javnim obrazovanjem i uravnoteženom raspravom, a ona je moguća jedino uz razumijevanje osnova na kojima se temelji NATO savez. Program informiranja i obrazovanja javnosti može obuhvatiti organizaciju okruglih stolova, javnih rasprava, medijskih događaja i programa, pripremu i distribuciju obrazovnih materijala, i slično. Financijske potpore ovoga programa ukupnog iznosa 200.000 USD dodjeljivat će se za projekte trajanja do godinu dana. Prednost imaju programi koje organizira više organizacija civilnoga društva (u partnerstvu).
Rok za prijavu je 23. studenoga 2007., a programi bi trebali započeti s provedbom u siječnju 2008. godine. Više informacija i prijavne obrasce možete naći na internetskim stranicama Američkog veleposlanstva.