Poziv za iskaz interesa na nacionalnom nivou, za potporu projekata udruga u području prevencije HIV-a i spolno prenosivih bolesti ...

UNDP Croatia
Poziv za iskaz interesa na nacionalnom nivou, za potporu projekata udruga u području prevencije HIV-a i spolno prenosivih bolesti u populaciji muškaraca koji prakticiraju seksualne odnose s muškarcima (MSM)
www.undp.hr