Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala dva natječaja i dva poziva za iskaz interesa

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva raspisala je dva natječaja za dodjelu institucionalnih podrški u području djelovanja saveza i udruga osoba s invaliditetom te u području djelovanja udruga iz Domovinskoga rata. Pored toga, raspisana su i dva poziva za iskaz interesa u području suradnje na razvoju sposobnosti novoosnovanih udruga te u području suradnje na razmjeni znanja.

I. NATJEČAJI ZA DODJELU FINANCIJSKIH PODRŠKI

INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE (u području djelovanja saveza i udruga osoba s invaliditetom)
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj i/ili područnoj (regionalnoj) razini u 3 kategorije:
(a) do Kn 150.000,00 – do 20 podrški
(b) do Kn 100.000,00 – do 20 podrški
(c) do Kn 50.000,00 – do 10 podrški
te do 13 podrški za saveze udruga osoba s invaliditetom u iznosu od Kn 200.000,00 do 650.000,00
uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja.
Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.
Rok za prijavu: do 15. veljače 2014. godine
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
 
INSTITUCIONALNA PODRŠKA STABILIZACIJI I/ILI RAZVOJU UDRUGE (u području djelovanja udruga iz Domovinskoga rata)
Institucionalne podrške su specifičan oblik ulaganja Nacionalne zaklade u stabilizaciju i razvoj isključivo udruga registriranih u Republici Hrvatskoj, a dodjeljuju se ovim natječajem udrugama iz Domovinskoga rata koje djeluju na razini Republike Hrvatske i to u 3 kategorije:
(a) do Kn 400.000,00 – do 6 podrški
(b) do Kn 200.000,00 – do 13 podrški
(c) do Kn 50.000,00 – do 21 podršku
uz uvjet da udruge svojim aktivnostima doprinose promjenama u društvu u svom području djelovanja ili više područja djelovanja.
Institucionalna podrška ostvaruje se na rok od 3 godine.
Rok za prijavu: do 15. veljače 2014. godine
Cjelokupna natječajna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
 
II. POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA SURADNJU
 
SURADNJA NA RAZVOJU SPOSOBNOSTI NOVOOSNOVANIH UDRUGA: „ZNANJEM DO USPJEHA"
Poziv je namijenjen isključivo udrugama koje djeluju najmanje 6 mjeseci od raspisivanja Poziva za suradnju u području razvoja novoosnovanih udruga, a za koje će se osigurati podrška Centara znanja za društveni razvoj u Republici Hrvatskoj u specifičnim područjima djelovanja novoosnovanih udruga te Regionalnih mreža kroz Program razmjene znanja i iskustava na razini RH.
Poziv je otvoren kontinuirano, do 24. listopada 2014. godine, ili do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava (Kn 50.000,00).
Cjelokupna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr
 
SURADNJA NA RAZMJENI ZNANJA: „ZNANJE BEZ GRANICA”
Poziv je namijenjen isključivo udrugama za iskazivanje interesa za suradnju s Nacionalnom zakladom u području razmjene znanja kroz sudjelovanje na međunarodnim skupovima (A) i dolaskom međunarodnih stručnjaka u RH (B). U okviru ovog Poziva moguće je ostvariti i sufinanciranje za predstavljanje Republike Hrvatske sudjelovanjem predstavnika udruga u međunarodnim programskim mrežnim organizacijama i/ili institucijama (C).
Poziv je otvoren kontinuirano, do 10. studenoga 2014. godine, ili do iskorištenja planiranoga ukupnog iznosa sredstava (Kn 300.000,00).
Cjelokupna dokumentacija dostupna je na: http://zaklada.civilnodrustvo.hr