Natječaj Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva u sklopu PP1 - Građanske inicijative "Naš doprinos zajednici"

Zaklada za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva iz Istre objavila je Natječaj u okviru Građanske inicijative «Naš doprinos zajednici», 1. listopada 2007., a slijedom Sporazuma o suradnji na području decentralizacije financijske potpore razvoju civilnog društva potpisanog sa Nacionalnom zakladom za razvoj civilnoga društva.
 
Ostale informacije o natječaju, kao i Upute za prijavu dostupne su na stranici Zaklade.