MVPEI natječaj za udruge za 2010. u okviru praćenja pristupanja Hrvatske EU

Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija objavljuje

NATJEČAJ
za prijavu projekata udruga koje prate pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji
iz sredstava Državnog proračuna za 2010. planiranih na poziciji
Ministarstva
 
Područja i teme Natječaja:
-         aktivnosti usmjerene na poticanje i širenje javne rasprave (organizacija okruglih stolova, javnih debata, javnih predavanja, tribina, debatnih klubova) na lokalnoj razini među širom javnosti o temama vezanim uz pristupanje Republike Hrvatske u Europsku uniju u svijetlu pripreme građana za referendum o potpori hrvatskog članstva u EU, a u skladu s provedbom Komunikacijske strategije za informiranje hrvatske javnosti o Europskoj uniji i pripremama za članstvo.
 
1. prednosti i nedostaci članstva u EU
2. konkretni učinci članstva
3. posljedice pristupanja EU za poljoprivrednike
4. mogućnost sudjelovanja u programima EU-a
5. mogućnost povlačenja sredstava iz fondova EU-a
6. očuvanje kulturnog identiteta i nacionalnog suvereniteta
 
Napominjemo da je jedan od uvjeta i taj da je udruga koja prijavljuje projekt u okviru ovog Natječaja upisana u Registar neprofitnih organizacija (RNO).
 
Visina financijske potpore po projektu je od 10.000 do 50.000 kuna, uz vremensko ograničenje provedbe vezano za proračunsku godinu 2010.
 
Rok za prijavu je 31. ožujka 2010.

Detaljne informacije uključujući cjelovit tekst natječaja i obrasce dostupni su ovdje.