Natječaj Ureda za ljudska prava VRH za udruge

Ured za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske raspisao je

Natječaj
za prijavu projekata organizacija civilnog društva iz područja zaštite, poštivanja i promicanja ljudskih pravaza
za dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnoga proračuna za 2010. godinu
na poziciji Ureda za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske

U okviru ovog Natječaja udruge svoje projektne prijedloge mogu prijaviti u sljedećim područjima:
 
P-1 Projekti koji promiču prava djece i kulturu nenasilja
P-2 Projekti udruga mladih i za mlade– sudjelovanje mladih u odlučivanju
P-3 Projekti prevencije i suzbijanja različitih oblika nasilja u obitelji
P-4 Projekti osvješćivanja žena – pripadnica romske nacionalne manjine o ljudskim pravima
P-5 Projekti poboljšanja položaja žena i mladih s invaliditetom
P-6 Projekti udruga koje se bave problematikom hiv/aids-a i hepatitisa c – provođenje preventivnih programa i destigmatizacijskih aktivnosti s posebnim naglaskom na ovisnike o opojnim drogama
P-7 Projekti zaštite osoba s duševnim smetnjama
P-8 Projekti obrazovanja ciljanih skupina (policijskih službenika, državnih odvjetnika, sudaca, zdravstvenih, prosvjetnih i socijalnih djelatnika, vojnih osoba, predstavnika civilnog društva, turističkih djelatnika, diplomatsko-konzularnog osoblja, novinara,  studenata i učenika) o trgovanju ljudima 
P-9 Projekti koji se bave osnaživanjem žena za izlazak iz prostitucije i podizanjem svijesti korisnika usluga pružateljica seksualnih usluga o društvenoj neprihvatljivosti korištenja istih

Natječaj je otvoren do 17. ožujka 2010. godine. Ostale informacije uključujući uvjete, upute i obrasce za prijavu dostupni su na internetskoj stranici Ureda za ljudska prava VRH.