Hrvatska turistička zajednica – Potpora programima sustava turističke zajednice u turistički manje razvijenim područjima u 2010.

Sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi i Uredbi o utvrđivanju visine boravišne pristojbe za 2010. Hrvatska turistička zajednica objavljuje Natječaj usmjeren potpori programima sustava turističke zajednice u turistički manje razvijenim područjima s ciljem stvaranja kvalitetnih turističkih proizvoda, bogate turističke ponude i povoljnijih uvjeta boravka turista u turistički manje razvijenim dijelovima Hrvatske. Sredstva za ovaj natječaj osiguravaju se iz dijela boravišne pristojbe koji se uplaćuje na posebni račun HTZ-a, utvrđen u visini od 2,5% sredstava boravišne pristojbe uplaćenih na račun utvrđen propisima o prihodima za javne potrebe.

U okviru ovog natječaja maksimalni iznos sredstava koji HTZ može dodijeliti po jednom projektu iznosit će najviše 100.000 kuna, dok je visina potpore definirana je prema tri modela:
 
Model I.
·       za zahtjeve za potpore do 15.000,00 kn HTZ će odobriti 100% sredstava 
 
Model II.
·       za zahtjeve za potpore u visini više od 15.000,00 kn, a do 50.000,00 kn:
HTZ odobrava traženi iznos uz uvjet da TZ županije, grada, općine ili mjesta sudjeluju s dodatnih 25 % odobrenog iznosa 
 
Model III.
·       za zahtjeve za potpore u visini više od 50.000,00 kn, a do 100.000,00 kn:
HTZ odobrava traženi iznos uz uvjet da TZ županije, grada, općine ili mjesta sudjeluju svaka s dodatnih 25% odobrenog iznosa te jedinice lokalne i regionalne samouprave s dodatnih 25 %
 
Natječaj je otvoren za sve pravne i fizičke osobe, zadruge, udruge, agencije, poduzetnike i ostale čiji je projekt u skladu s navedenim kriterijima, koji prijavljuju Turističkoj zajednici županije koja će izvršiti selekciju i Glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice proslijediti kandidaturu. Kandidirati se mogu i projekti čija je realizacija predviđena u razdoblju od 1. veljače do 30. studenog tekuće godine, a u slučaju izuzetaka Povjerenstvo će zasebno razmatrati kandidature projekata čija je realizacija predviđena tijekom mjeseca prosinca i siječnja
 
Područja natječaja:
-         projekti i programi koji potiču posebne oblike turizma (lovnog i ribolovnog, planinskog, športsko–rekreativnog, avanturističkog i drugih),
-         programi zaštite podmorja i priobalja u funkciji turizma;
-         projekti uređenja javne turističke infrastrukture i prilagođavanje osobama s posebnim potrebama;
-         poticanje obnove, zaštite i stavljanja baštine u funkciju turizma u turistički manje razvijenim područjima;
-         poticanje osmišljavanja, promidžbe i realizacije novih i kvalitetnih turističko-ugostiteljskih usluga;
-         poticanje stvaranja i unapređenja DMC-a i DMO-a („destination management company“ i „destination management organisation“) putem stručnih i obrazovnih programa, seminara i stručnih radionica.
 
Način dostavljanja ponuda i rokovi
 
Popunjeni obrasci dostavljaju se TURISTIČKOJ ZAJEDNICI ŽUPANIJE na čijem se području nalazi nositelj projekta, a one ih prosljeđuju Glavnom uredu  Hrvatske turističke zajednice - Službi za koordinaciju i razvoj sustava turističkih zajednica u razdoblju od 1. veljače do 1. lipnja tekuće godine.
 
Povjerenstvo Hrvatske turističke zajednice sastat će se prvi puta do 15. ožujka, drugi puta do 1. svibnja i treći puta do 5. lipnja tekuće godine i donijeti odluku koji će se projekti i s kojim iznosima sufinancirati sukladno modelima.
 
Glavni ured izvijestit će turističku zajednicu županije i nositelja projekta o visini potpore na temelju odluke gore navedenog povjerenstva.

Više informacija kao i obrazac za prijavu dostupni su na www.htz.hr.