Ministarstvo kulture – Natječaj za udruge u području zaštite prirode

Ministarstvo kulture je sukladno Zakonu o financiranju javnih potreba u kulturi, Zakonu o zaštiti prirode i Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi objavilo

Javni poziv
za prijavu projekata iz područja zaštite prirode u svrhu financiranja
iz sredstava Državnog proračuna raspoloživih u 2010.
 
Natječaj je otvoren za udruge čiji je djelokrug rada zaštita prirode i koje imaju prethodno iskustvo u području zaštite prirode. Po projektu će se odobriti najviše 50.000 kuna i to za izradu akcijskih planova za zaštitu ugroženih svojti sukladno IUCN kriterijima u okviru provođenja Strategije i akcijskog plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08), poglavlje 3.1.4. Zaštita i očuvanje divljih svojtia. Prednost i okviru ovog Poziva imaju projekti koji do sada nisu dobili financijsku potporu Ministarstva kulture.

Rok za dostavu projektnih prijedloga je 30 dana od dana objave ovog poziva  (27. veljače 2010.), a cjelovit tekst natječaja kao i prijavne obrasce možete pronaći na www.min-kulture.hr.