Natječaj Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti – projekti i programi udruga iz Domovinskog rata

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti objavilo je

 Natječaj
za prijavu programa i projekata udruga iz Domovinskog rata radi odobravanja financijske potpore u okviru raspoloživih  sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske u 2010. godini za razdjel 046 Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti,
aktivnost A 753015 «Udruge branitelja iz Domovinskog rata»
(objavljeno u Vjesniku, 23. prosinca 2009.)
 
Područja aktivnosti:
P-1) Očuvanje stečevina i zaštite digniteta Domovinskog rata
P-2) Psihosocijalna i zdravstvena rehabilitacija i resocijalizacija hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata usmjerene na njihovo psihološko i socijalno osnaživanje  
P-3)Edukativno-savjetodavna i pravna pomoć hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata
P-4) Međunarodna aktivnost i suradnja
 
Rok prijave je 30 (trideset) dana od dana objave u „Vjesniku“ i na internetskoj stranici Ministarstva (22. siječnja 2010.).
 
Detaljne informacije o Natječaju, kao i obrasci za prijavu dostupni su na stranicama Ministarstva.