Natječaj Ministarstva pravosuđa - besplatna pravna pomoć

Ministarstvo pravosuđa objavilo je

Natječaj za financiranje projekata udruga
ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i
pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje
besplatne pravne pomoći za 2010.
 
Natječaj je otvoren za:
-         udruge ovlaštene za pružanje primarne pravne pomoći
-         pravne fakultete koji putem pravnih klinika, u skladu sa svojim općim aktima pružaju primarnu pravnu pomoć prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći

Rok za dostavljanje prijava je 15. siječnja 2010., a tekst Natječaja objavljen je u dnevnim listovima, kao i na internetskoj stranici Ministarstva pravosuđa.