Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavilo natječaj za udruge

Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi objavilo je danas natječaje i pozive na suradnju za udruge koje djeluju u području zdravstva, humanitarne i socijalne djelatnosti, borbe protiv ovisnosti te za udruge osoba s invaliditetom. Rok za prijavu projekata i programa je 28. veljače, dok je rok za prijavu projekata/programa na natječaj za jednokratne potpore 15. studeni 2009.

Pozive za pojedina područja, kao i naputke za pripremu projekata/programa i obrasce za prijavu možete preuzeti ovdje.