Natječaj Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe Pilot projekta "Poduzetništvo u kulturi" za 2008. godinu

21. listopada 2008. objavljen je Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstva kulture za sufinanciranje provedbe Pilot projekta „Poduzetništvo u kulturi“ za 2008. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva i Ministarstvo kulture su davatelji potpore, a Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva provodi Pilot projekt.

Korisnici državne potpore po ovom Pilot projektu su gospodarski subjekti (osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i ribarstvo) malog gospodarstva – obrti, trgovačka društva i zadruge, definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/2002) i Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 63/2007), te samostalni umjetnici, ustanove, umjetničke organizacije i institucije u kulturi koje provode kulturne poduzetničke projekte.

Putem ovog Pilot projekta financirat će se:

- nabava novih tehnologija za provedbu kulturnih projekata, uključivo informatička oprema i programi, te multimedije,
- ulaganja u znanja za primjenu novih tehnologija u kulturi
- ulaganja u marketing kulturnih projekata
- pokriće dijela troškova provedbe nezavisnih i izvaninstitucionalnih kulturnih poduzetničkih projekata
- zakup prostora za organizacija kulturnih događanja u 2008. godini,
- pokriće dijela troškova promidžbenih materijala, istraživanja tržišta i kreativnih rješenja,
- pokriće dijela troškova vanjskih suradnika u provedbi poduzetničkog projekta u kulturi,
- pokriće dijela troškova obrazovanja za menadžment u kulturi,
- sufinanciranje projekata i programa svojstvenih poduzetništvu u kulturi.
 
Najviši iznos potpore po projektu utvrđuje se u iznosu do 75% opravdanih troškova, a najviše do 100.000,00 kuna.
 
Javni poziv otvoren je do 12. studenog 2008.
 
Za istu namjenu može se isplatiti samo jedna potpora. Priznavanje troškova i retrogradno, do 6 mjeseci od dana objave Javnog poziva.
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva zadržava pravo provođenja kontrole namjenskog trošenja sredstava.

Više:  www.mingo.hr