Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2009. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2009. godinu, otvoren do 15. rujna 2008. Pravo podnošenja prijedloga na ovaj poziv imaju samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, ustanove u kulturi, pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturi na području Republike Hrvatske, građani i udruge te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave se podnose na odgovarajućim obrascima (za svaki program posebna prijavnica) koji se mogu dobiti u Ministarstvu kulture, uredima državne uprave županija nadležnima za kulturu, ili na: www.min-kulture.hr . Prijavnice je potrebno ispuniti na internetskim stranicama Ministarstva kulture, osim ukoliko podnositelj zahtjeva za to nema tehničkih mogućnosti. Prijavnice poslane elektroničkim putem, predlagatelji trebaju dostaviti i ispisane s obrazloženjem zahtjeva i svim prilozima na adresu: Ministarstvo kulture, Zagreb, Runjaninova 2, izuzev prijave za program zaštite i očuvanja kulturnih dobara koja se dostavlja na adresu nadležnog konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.