Natječaj Ministarstva zdravlja za područje ovisnosti u 2015.

Ministarstvo zdravlja objavilo je natječaj za prijavu projekata udruga u području ovisnosti za 2015. čija je provedba ograničena na jednu godinu.

Rok za podnošenje prijava projekata za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu je 17. lipnja 2015.  

Više informacija te natječajna dokumentacija dostupne su ovdje.