Natječaj Ministarstva gospodarstva u okviru poticanja povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije

Ministarstvo gospodarstva objavilo je javni poziv za poticanje povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
 
Natječaj je namijenjen neprofitnim organizacijama upisanim u registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija. Usmjeren na jačanje energetske učinkovitosti neprofitnih organizacije, uz osiguranje zadovoljenja energetskih potreba i ostvarenja ušteda u proračunu za rashode za energiju, izgradnju kapaciteta za kontinuirano i samoodrživo gospodarenje energijom, poboljšanje energetske učinkovitosti javne rasvjete, uvođenja programskog alata za praćenje i analizu potrošnje energije te povećanje proizvodnje električne i toplinske energije iz obnovljivih izvora energije za vlastite potrebe.
 
U okviru ovog poziva osigurano je 2.000.000,00 kuna iz proračuna Ministarstva, a najveći iznos po projektu je 200.000,00 kuna (70% najviše će biti odobreno od neto prihvatljivih troškova)
 
Rok za dostavu prijave je do iskorištenja sredstava.
 
Više informacija dostupno je ovdje