Natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za OCDe

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je natječaj za dodjelu sredstava za projekta organizacija civilnog društva u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

Ukupna raspoloživa sredstva po ovom Natječaju su 1.200.000,00 kuna, dok je maksimalni iznos po pojedinačnom projektu 200.000,00 kuna. Sredstva u sklopu ovog natječaja dodjeljuju se sukladno članku 24. Pravilnika o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava fonda:

1. do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja projektima koji se provode, tj. korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka, sve prema posebnom propisu, kao i projektima koji se provode u svrhu zaštite, održanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode, a prema posebnom propisu

2. do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja projektima koji se provode, tj. korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje, a prema posebnim propisima,

3. do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja projektima koji se provode, tj. korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH

Preostala sredstva trebaju osigurati korisnici sredstava do ukupnog iznosa te pružiti dokaze Fondu o mogućnosti financijskog praćenja ulaganja u projekt.

 Po natječaju je moguće prijaviti najviše dva projekta.

 Rok za dostavu ponuda je do 15. svibnja 2014.

 Više informacija dostupno je ovdje.