Poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za financiranje projekata sufinanciranih u okviru programa EU u 2014

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata u području racionalnog gospodarenja energijom, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sufinanciranih u okviru programa Europske unije.


Javni poziv otvoren je za sljedeće pravne osobe: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva, ustanove, institucije, organizacije civilnog društva, fizičke osobe (obrtnici) i druge koji su nositelji ili partneri na projektu koji se sufinancira u okviru sredstava EU. Sredstva se dodjeljuju putem subvencija, pomoći i donacija (organizacijama civilnog društva).

Ukupna raspoloživa sredstva u sklopu ovog Poziva su 1.500.000,00, a pojedinačne potpore ne mogu biti veće od 200.000,00 po projektu. Sredstva će se dodjeljivati do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava.
 
Na ovaj natječaj moguće je dostaviti dvije ponude. Rok za dostavu ponuda završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2014., odnosno objavom o iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva.

Više o informacija o ovom Javnom pozivu dostupno je ovdje