Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske objavilo je Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2014. godinu. 

Rok za podnošenje prijava je 15. rujna 2013., a detaljne informacije pronańĎite ovdje.