Natječaj Ministarstva pravosuđa za financiranje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske objavilo je Natječaj za financiranje projekata udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći i pravnih fakulteta za rad pravnih klinika iz sredstava za pružanje primarne pravne pomoći za 2012. godinu. Na predmetni natječaj mogu se prijaviti sve udruge koje su sukladno zakonskim odredbama upisane u Registar udruga ovlaštenih za pružanje besplatne pravne pomoći, a koji se vodi pri Ministarstvu pravosuđa.

Rok za podnošenje prijava je 29. lipanj 2012., a cijeli natječaj pogledajte ovdje.