Natječaj Ministarstva socijalne politike i mladih

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv za prijavu projekata udruga koje pružaju usluge asistencije za osobe s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju u Republici Hrvatskoj za financijsku potporu iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću za 2012. godinu. 
 
Svaka udruga čija je djelatnost od općeg dobra u Republici Hrvatskoj ima pravo na ovaj natječaj prijaviti najviše dva projekta.
 
Rok za podnošenje prijava je 25. travnja 2012. godine.
 
Više o natječaju ovdje.