Natječaj Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske

Ured za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske raspisao je Natječaj za prijavu projekata udruga za financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2012. godinu na poziciji Ureda za ravnopravnost spolova Vlade Republike Hrvatske. Na natječaj se mogu prijaviti udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju u području zaštite ljudskih prava i ravnopravnosti spolova.

Rok za podnošenje prijava je 23. travanj 2012.
 
Obrasce za prijavu zajedno s detaljnim uputama za prijavljivanje možete preuzeti ovdje.