Natječaj Ministarstva turizma – sufinanciranje za turističke projekte kojima su odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv za kandidiranje projekata za Program dodjele bespovratnih sredstava turističkim projektima koji imaju utjecaj na podizanje kvalitete turističke ponude, a kojima su odobrena sredstva iz predpristupnih fondova EU i drugih međunarodnih fondova, s ciljem osiguranja obveznog dijela sufinanciranja od strane podnositelja.

Natječaj je otvoren za pravne i fizičke osobe (jedinice regionalne/lokalne samouprave, trgovačka društva, obrte, zadruge, udruge, ustanove i dr.) da kao nositelji realizacije takovih projekata dostave svoje zahtjeve za dodjelu bespovratnih sredstava.
 
Zahtjevi za dodjelu bespovratnih sredstava dostavljaju se na adresu: Ministarstvo turizma
Uprava za turističku politiku, tržište i međunardnu suradnju
Prisavlje 14, 10000 Zagreb
u zatvorenim omotnicama s oznakama: „ne otvaraj – javni poziv, „fondovi“ i adresom podnositelja projekta.
 
Ovaj poziv otvoren je do 1. rujna 2011. odnosno do iskorištenosti sredstava.

Više na stranicama Ministarstva.