Natječaj Ministarstva mora, prometa i infrastrukture za udruge

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture objavilo je natječaj za prijavu projekata udruga za ostvarivanje prava na financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračunu za 2011. godinu na poziciji Ministarstva.

Cilj ovog natječaja je omogućiti provedbu projekata vezanih za održivi razvoj hrvatskih otoka koji donose nove ideje, modele razvoja i/ili načine rješavanja postojećih problema i to u sljedećim područjima:
- unaprjeđenje kvalitete života u lokalnoj zajednici
- kultura i umjetnost
- obrazovanje i znanost
- šport
 
U sklopu ovog natječaja udruga može prijaviti dva projekta, a najveći iznos koji može biti dodijeljen po projektu je 30.000,00 kuna.
 
Rok za podnošenje prijava je 13. svibnja 2011.
 
Više o ovom natječaju ovdje.