Natječaj Ureda za ljudska prava za prijavu projekata udruga u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2007. godinu.

Ured za ljudska prava objavljuje Natječaj za prijavu projekata udruga u Republici Hrvatskoj za unaprjeđenje standarda direktnog rada s korisnicima - žrtvama svih oblika nasilja.

www.ljudskaprava-vladarh.hr